Nu har hamnen stängt för säsongen

Hamnen vintertid

Kring den 15 november kommer allt vatten att stängas av. Toaletterna med kod kommer även att stängas detta datum. De fritidsbåtar som angör hamnen efter detta datum behöver inte erlägga hamnavgift. Datum för öppning av hamnen till våren är inte fastställt.

Arbetsdagen

Nu på lördag den 9 oktober är det höstens arbetsdag i hamnen. Glöm inte att anmäl er. Under arbetsdagen kommer vattenslangar och bord att samlas in och vinterförvaras.

Förslag till flytbrygga att ersätta träbryggan

Det har arbetats fram ett förslag till att ersätta den gamla träbryggan vid ”Svens” plats. Arbetsgruppen kommer att gå vidare med ett förslag med en flytbrygga liknande de som finns i flera hamnar. Bryggan gör att netto två nya platser skapas.

Fler platser skapas vid lilla bryggan

Föreningens ordförande sedan många år är avtackad

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén